'' ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ '' . Μιχάλη Γ. Καριάμη

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΓΗΤΕΜΑΤΑ ΧΙΟΥ


Άγια Μάρα και Άγια Σάρα
Κι Άγια κόκκινη σφραγίδα 
Ράψε και γαλλίνοσε
Το φίδι και την όχεντρα
Τον σκορπιόν και την σκουλόπετραν
Από κάτω αφ’  το πλακάκι
Τον μικρόν το ρογαλάκι
Ώστε να σικώσει ο ήλιος
Να καταπλατίνει η μέρα
Να μαζώξωμεν τα ρούχα
Να τα πάμε εις τον τόπο
Το ρογάλι μην σαλέψει.

ΓΗΤΕΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΛΗΘΙ  {1949}

Άγια Μαύρα κι’  Άγια Σαύρα
Κι’  Άγια κόκκινη σφραγίδα
Πάψε και γηαλήνεψε
Το φίδι και την όχεντρα
Το σκορπιό και τη σκουλόπεντρα,
από κάτω απ’  το  πλακάκι
ώσπου να σηκώσει ο ήλιος
για να πάρωμεν τα ρούχα
και να πάμεν εις τον τόπον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου