'' ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ '' . Μιχάλη Γ. Καριάμη

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Χαιρετισμός Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη
στην παρουσίαση της «Έρευνας της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας, με βάση τις απόψεις των σπουδαστών το 2012»Για πρώτη φορά καταγράφηκε η «φωνή των σπουδαστών», των βασικών και τελικών δηλαδή αποδεκτών της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσπάθειας για τη βελτίωση της ναυτικής εκπαίδευσης. Μέσα από 37 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι σπουδαστές κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πρόγραμμα σπουδών, τους καθηγητές τους, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τις κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, τα εκπαιδευτικά ταξίδια, την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση. Επιπλέον, μέσω μίας ερώτησης ανοικτού τύπου, διατύπωσαν ελεύθερα τις απόψεις τους για όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους στις ΑΕΝ. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι η μελέτη που παρουσιάζεται σήμερα και η οποία παρέχει μία κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους ίδιους τους σπουδαστές, της Ναυτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας σήμερα.Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια της πρώτης έρευνας που είχε διενεργήσει το 2010 το Ίδρυμα Ευγενίδου σε μαθητές Λυκείων, και πάλι σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Πανά. Θέμα της η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Και οι δύο έρευνες καταδεικνύουν ότι βασικός συντελεστής για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα είναι η ενημέρωση «από στόμα σε στόμα» (το λεγόμενο “word of mouth”), η εικόνα δηλαδή που έχουν οι ίδιοι οι σπουδαστές των ΑΕΝ για τις σχολές τους και για τις σπουδές τους και ο τρόπος με τον οποίο η εικόνα αυτή μεταφέρεται προς τα έξω. Κατά συνέπεια, πέρα από την προφανή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και την ανεργία, η οποία οδηγεί όλο και περισσότερους νέους στο ναυτικό επάγγελμα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η σημασία της γνώμης των σπουδαστών στις ΑΕΝ και η επιρροή που αυτή ασκεί. Στο σημείο αυτό, και με δεδομένο ότι η παρούσα μελέτη διερεύνησε ως έναν βαθμό τις αιτίες διαρροής σπουδαστών από τις ΑΕΝ (η διαρροή αγγίζει μέχρι και το 15%), θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόθεσή μας για τη διεξαγωγή τρίτης μελέτης, η οποία θα εστιάζεται αποκλειστικά στο μέγιστο θέμα της διαρροής σπουδαστών από τις ΑΕΝ και από το ναυτικό επάγγελμα γενικότερα. Είναι προφανές ότι η Ελληνική Ναυτιλία χρειάζεται περισσότερους ναυτικούς και είναι επιθυμία μας να συμβάλουμε και εμείς σε αυτό, διερευνώντας το ακριβές ποσοστό διαρροής, τα αίτια αυτής κ.λπ..

Αποτελεί, άλλωστε, πάγια θέση μας ότι η Ελληνική Ναυτιλία μπορεί και πρέπει να κρατηθεί στην κορυφή, όχι μόνο από πλευράς εφοπλισμού, αλλά και από πλευράς ναυτικής εκπαίδευσης. 


Οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να είναι άριστα καταρτισμένοι, ούτως ώστε να συνεισφέρουν τα μέγιστα όχι μόνο στην Ελληνική ποντοπόρο Ναυτιλία και Ακτοπλοΐα, αλλά και στην παγκόσμια Ναυτιλία. Στην προσπάθεια που ήδη καταβάλλει το Υπουργείο Ναυτιλίας επιθυμούμε να σταθούμε αρωγοί, πιστεύοντας ακράδαντα στην αξία της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, την οποία το Ίδρυμα Ευγενίδου στηρίζει αδιαλείπτως μισό και πλέον αιώνα, με τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών εγχειριδίων για τους μαθητές και τους σπουδαστές των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παρακολουθεί τη λειτουργία και τα προγράμματα σπουδών τους. Βιβλία μας όμως χρησιμοποιούν και οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Κατά τη γνώμη μας εκεί υπάρχει πρόβλημα, δεδομένου ότι για τις ΑΕΝ συγγράφονται νέα σύγχρονα βιβλία, ενώ με τα ΕΠΑΛ συμβαίνει το ίδιο. Έτσι, βρισκόμαστε σε ορισμένες περιπτώσεις προ του φαινομένου να χρησιμοποιούν τα ίδια με τις ΑΕΝ βιβλία.Στο πλαίσιο της όλης συνεισφοράς μας θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου σκοπεύει να θεσπίσει υποτροφίες για αριστούχους σπουδαστές των ΑΕΝ και προσκαλεί εκπροσώπους από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τις ΑΕΝ και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών σε συζήτηση για τον προσφορότερο τρόπο χορήγησης των υποτροφιών αυτών. Τελειώνοντας, σας ενημερώνω ότι στις 28 Μαΐου συνδιοργανώνουμε ημερίδα για τη ναυτική εκπαίδευση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη ναυτική εκπαίδευση και απασχολούν τόσο εμάς όσο και όλους τους εμπλεκομένους σε αυτήν φορείς."


marinews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου